Usługi doradcze

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania świadcz usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na uruchamianie działalności gospodarczej przez osoby fizyczna a także rozwijania działalności przez funkcjonujące podmioty gospodarcze.