Finansowanie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego prowadzone są dofinansowania jako wsparcie dla przedsiębiorstw.

Programy realizowane w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

W zakresie programów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego skarbnicą wiedzy jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP)[1]. Oprócz tego, bardzo przydatny jest serwis DIP, czyli Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej[2], na którym publikowany jest między innymi harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO. Powinien on być swego rodzaju busolą w zakresie planowania strategicznego dla instytucji doradczej chcącej wspierać MŚP.

Programy realizowane w ramach POIR

Analogicznie do serwisu DIP dla projektów regionalnych, szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu projektów realizowanych w ramach POIR można odszukać w sekcji Nabory Wniosków w serwisie POIR[3]. Z aktualnych i zaplanowanych konkursów w szczególności należy zwrócić uwagę na te realizowane w poddziałaniu 2.3, a w szczególności: 2.3.2: Bony na Innowacje, 2.3.5: Design dla przedsiębiorców, 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej. Pierwsze dwa będą szczególnie pasujące do zaproponowanej grupy docelowej, czyli MŚP w branżach zakwaterowania i gastronomii oraz żywności wysokiej jakości.