Usługi infrastrukturalne

Młody, kreatywny przedsiębiorca znajdzie miejsce do pracy  w domu czy nawet przysłowiowym garażu. Problem zaczyna się, gdy trzeba spotkać się z kontrahentami by zorganizować prezentację produktu czy powierzchni do pracy zespołowej i „burzy mózgów”.  Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania dysponuje przestrzenią, którą chętnie udostępni młodym firmom na tego typu spotkania.