Projekty badawcze i rozwój innowacji

Informacje ogólne

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji w firmie przedsiębiorca może uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.