Ekologia

Informacje ogólne

Fundusze można przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Częścią projektu może też być odnawialne źródła energii (np. fotowoltaika).

Inwestycje w ekologię to też modernizacja ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz też starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Wytworzoną energię przedsiębiorca może przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki mogą być przekazywać do sieci energetycznej.