Podatki

Podatkiem to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego, które ma charakter jednostronny, ogólny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.  Dlatego wiedza na temat podatków jest  istotna dla przedsiębiorcy.