Ubezpieczenia

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od jej rodzaju, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy trwa od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia zakończenia jej prowadzenia. Wyjątkiem jest okres, w którym przedsiębiorca zawiesił prowadzenie tej działalności.

Uruchomienie działalności skutkuje obowiązkami względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca powinien:

 • zgłosić się jako płatnik składek w ZUS
 • zgłosić siebie i swoich pracowników do ubezpieczeń
 • zgłosić członków swojej rodziny oraz członków rodziny swoich pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego
 • obliczać i terminowo opłacać składki
 • składać deklaracje rozliczeniowe i raporty za siebie i pracowników
 • zgłaszać zmiany danych twojej firmy lub danych Twoich pracowników

Jeśli prowadzenie firmy to jedyny tytuł do ubezpieczenia (czyli np. przedsiębiorca nie jest równocześnie zatrudniony na etacie), obowiązkowo musi płacić opłacać następujące ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne
 • rentowe
 • wypadkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne

Przy opłacaniu pełnej składki postawa wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowi kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy.

Składki za styczeń – grudzień 2019 r.

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 70,05 zł 70,05 zł
SUMA 1316,97 zł 1246,92 zł

 

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się do czasu obowiązywania ulgi (ulga trwa pełnych 6 miesięcy).

W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 r. najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 342,32 zł i tyle co miesiąc powinieneś płacić do ZUS.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące

Ta ulga potocznie zwana była „Małym ZUS-em” Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Obniżona składka obowiązuje przez 24 miesiące. Po upływie tego okresu przedsiębiorcę obowiązują składki w pełnej (standardowej) wysokości

Składki za styczeń – grudzień 2019 r.

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 213,57 zł 197,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 z 342,32 zł
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych brak brak
SUMA 555,89 zł 539,89 zł