Pozostałe

Informacje ogólne

Lista obszarów, w których przedsiębiorca lub osoba podejmująca działalność gospodarczą jest szeroka. Wsparciem może być objęte wiele pomysłów, które jako przedsiębiorca chcesz zrealizować. Być może chcesz opatentować jakieś rozwiązanie, wprowadzić firmę na giełdę, skorzystać z usług instytucji doradczych… Kolejnych możliwości szukaj w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programie Inteligentny Rozwój czy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.