Uruchamianie i rozwój działalności

Informacje ogólne

Jeśli chcesz uruchomić działalność albo prowadzisz już firmę potrzebujesz środków na zakup sprzętu, wyposażeni, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozpocząć działalność czy rozszerzać produkcję bądź usługi.

Środki na ten cel są dostępne głównie w formie pożyczek (ale nie tylko). Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Warto zainteresować się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnej Grupie Działania. Pamiętaj że  ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalną strategię rozwoju.