Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania – instytucja otoczenia biznesu

Pomożemy Ci rozwinąć skrzydła

KWS-LGD-jako INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU ma na celu pomoc w rozwoju zalążka biznesu w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Jesteśmy po to by wspierać Cię w stopniowym i konsekwentnym realizowaniu wspólnie ustalonego planu działania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym utworzenie strony internetowej dla przedsiębiorców.

Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Podcast z Przedsiębiorcą

Zespół Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów

Prezes i Dyrektor Biura

Sylwia Mielczarek

tel. 748- 148-159
tel. 748-691-384
wew. 23
biuro@kws.org.pl

Sekretariat

Agnieszka Rygielska

tel. 748- 148-159
tel. 748-691-384
wew. 20
agnieszka@kws.org.pl

Doradca NGO

Dominika Jobs

tel. 748- 148-159
tel. 748-691-384
wew. 22
dominika@kws.org.pl

Doradca Biznesowy

Kazimierz Szkudlarek

tel. 748- 148-159
tel. 748-691-384
wew. 21
kazimierz@kws.org.pl

NASI PARTNERZY